Velkommen til Saltdal Boligstiftelse!

Kontoret vårt ligger i Rådhusgata 11. Vi har kontortid fra mandag til fredag, fra kl. 08.00 - 15.30.

Er du på utkikk etter bolig i Saltdal kommune?
Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat!

Saltdal Boligstiftelse er den største aktøren på utleiemarkedet i Saltdal kommune. Vi har som formål leie ut boliger uten eget økonomisk formål. Stiftelsen har et særlig ansvar for å tilby vanskeligstilte bolig, og samarbeider tett med Saltdal kommune og NAV Saltdal om dette. Leieforholdene skal være tidsbegrenset, med unntak av enkelte grupper hvor boligene kan være et varig botilbud.

Vi eier nesten 140 boenheter i kommunen. Disse ligger i hovedsak i nærheten av kommunesenteret Rognan, men vi har også leiligheter på Røkland i øvre Saltdal.

Vi er en stiftelse med fire ansatte, og et styre bestående av 7 medlemmer. Disse representerer kommunens folkevalgte, de ansatte og leietakerne.