April 2012

Omsorgsboligene på Saltnes:
 I dag 27.april, får vi offisielt overta våre nye, flotte omsorgsboliger på Saltnes. Vi takker totalentreprenør Rognan Byggsenter for godt utført oppdrag, og for godt samarbeid underveis i byggeperioden.

Beboerne har allerede flyttet inn i det flunkende nye bofellesskapet, og vi håper vi har lagt forholdene til rette for et godt bomiljø!

Lisa Næstby

Mars 2012


Varsel om økning i husleien:
Fra 1.mai vil vi justere husleiesatsene for boligene våre: 
 - Økningen kommer som en følge av at Saltdal kommune øker vannavgiften, men også av en generell prisstigning i øvrige kostnadselementer. 
 - Styret ønsker en pristilpasning til det øvrige utleiemarkedet.

I løpet av uke 13 vil vi sende informasjon om endringer til hver enkelt leietaker.


Lisa Næstby

Februar 2012

Omsorgsboligene på Saltnes:
Byggeprosessen av de nye omsorgsboligene våre i Skogbrynet har drøyd ut i tid. Inntil videre ser det ut til at de første beboerne får flytte inn i
flunkende nye leiligheter i midten av Mars. Vi krysser fingrene..
L.Næstby

Januar 2012

Endring i arbeidsstokken:
Våre dyktige medarbeidere Finn-Ove Monsen og John Antonsen takket for seg i stiftelsen etter å ha vært med siden oppstarten. Vi takket og bukket for flott innsats og ønsket dem lykke til i en forhåpentligvis fredeligere pensjonisttilværelse!
Fra 1. Januar har Lisa Næstby fått utvidet sin stilling til 100%. Hun skal i hovedsak arbeide med vedlikehold, men skal også fortsette i deltidsstillingen som sekretær.


November 2011

NYTT STYRE I SALTDAL BOLIGSTIFTELSE:
 Etter høstens kommunevalg har Saltdal Boligstiftelse fått nytt styre. Dette er sammensatt ev representanter for de folkevalgte, leietakerne og stiftelsens ansatte.
Første styremøte avholdes i boligstiftelsens lokaler fredag 25/11-2011  kl.1230.

 Anders Krane fortsetter som styreformann. For beboerne fortsetter Synnøve Hansen i ny periode, mens ny representant for våre ansatte er Ole Stormo. Ellers består styret av; Berit Vik MeislerRoald L. KristensenElisabeth Alstad og Børge Engholm. Vi ønsker våre nye og "gamle" styrerepresentanter vel møtt!
 
  Lisa Næstby

  Juni 2011

  FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2011: I ferieperioden vil det bli redusert bemanning, hovedsaklig i perioden 20.-31 juli. Henvendelser kan gjøres på mail til: lisa.boligstiftelse@sbnett.no, eller på telefonsvarer tlf.:75 69 19 25. Vi vil besvare henvendelsene så raskt det lar seg gjøre, og beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre. Forøvrig ønsker vi våre leietakere en riktig god sommer! 
   Lisa Næstby

   Mars 2011

   Fra mai vil Saltdal Boligstiftelse øke husleien. Det er flere elementer som har effekt på husleien, bl.a  høyere forsikringspremier og økte kommunale avgifter. Det er også store kostnader knyttet til innleide håndverkere som rørleggere og elektrikere, samt store lønnstillegg i vår sektor. Forrige husleieøkning var i 2008  Alle våre leietakere skal være skriftlig informert om denne økningen, og hvilket beløp hver enkelt skal betale i husleie fra  denne måneden.    
    Saltdal Boligstiftelse har startet oppføringen av 7 nye omsorgsboliger på Saltnes. Rognan Byggsenter har totalenterprisen på prosjektet som er beregnet å stå ferdig 1. desember 2011
     Lisa Næstby