Om oss

Litt historikk:  I 1994 valgte Saltdal Kommune å overføre forvaltning og drift av kommunens boliger fra det kommunale systemet. Saltdal Boligstiftelse ble da etablert, med formål om å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål. Husleiene økte endel, men økningen ble i sin helhet tilbakeført til leietakerne i form av økt vedlikehold. Det viser seg at dette var et fornuftig valg. Kostnadene ved å drive boligutleie ble synliggjort, de som arbeidet i stiftelsen kunne konsentrere seg kun om dette og resultatene ble etterhvert merkbare.

Vi tør påstå at dagens standard på boligene er en helt annen enn ved overtakelsen i 1994. I tillegg har også stiftelsen kjøpt og bygd egne boliger etter at kommunen overførte eiendommene til oss, senest en enebolig i 2016 og en i 2017. Totalt disponerer vi 138 leiligheter og hus på Rognan, Saltnes, Høyjarfall, Vensmoen og Røkland.
Saltdal Boligstiftelse | firmapost@saltdalboligstiftelse.no
Postboks 96, 8251 Rognan | Tlf: 907 95 935 Org.nr: 968 969 560