Administrasjon


Bård Karlsen


Daglig leder
Tel: 75 69 19 25
Mob: 918 53 828
E-mail: saltdal.boligstiftelse@sbnett.no
Hovedansvarlig for administrasjon og drift av stiftelsen.
Herunder regnskap, fakturering, innfordring, lønn og planlegging av drift.

Vedlikehold og drift


Svenn Erik Hasselbergsen


Fagarbeider 1
Tel:
Mob: 900 27 299
E-mail:
Svenn Erik er faglig leder i vedlikeholdsavdelingen. Han har spesialkompetanse innenfor snekkerfaget og arbeider daglig med dette og annet vedlikehold av boligene.

Ole Stormo


Fagarbeider 1
Tel:
Mob: 979 61 638
E-mail:
Ole er ansatt som fagarbeider i vedlikeholdsavdelingen. Jobber daglig med vedlikehold og forefallende arbeid på boligene.

Lisa Næstby


Sekretær
Tel:
Mob: 995 07 432
E-mail: lisa.boligstiftelse@sbnett.no
Lisa er ansatt som vedlikeholdsarbeider.
Hun fortar tapetsering, maling etc
Saltdal Boligstiftelse | Postboks 96, 8251 Rognan | Tlf: 75 69 19 25 | Send e-post | Org.nr: 968 969 560