Administrasjon


Bård Karlsen


Daglig leder
Tel: 75 69 19 25
Mob: 918 53 828
E-mail: saltdal.boligstiftelse@sbnett.no
Hovedansvarlig for administrasjon og drift av stiftelsen.
Herunder regnskap, fakturering, innfordring, lønn og planlegging av drift.

Vedlikehold og drift


Kenneth Ingvaldsen


Vedlikeholdsarbeider
Tel:
Mob: 41314378
E-mail:
Generelt vedlikehold av våre boliger

Svenn Erik Hasselbergsen


Fagarbeider 1
Tel:
Mob: 900 27 299
E-mail:
Svenn Erik er faglig leder i vedlikeholdsavdelingen. Han har spesialkompetanse innenfor snekkerfaget og arbeider daglig med dette og annet vedlikehold av boligene.

Ole Stormo


Fagarbeider 1
Tel:
Mob: 979 61 638
E-mail:
Ole er ansatt som fagarbeider i vedlikeholdsavdelingen. Jobber daglig med vedlikehold og forefallende arbeid på boligene.
Saltdal Boligstiftelse | firmapost@saltdalboligstiftelse.no
Postboks 96, 8251 Rognan | Tlf: 75 69 19 25 Org.nr: 968 969 560