Søknadsskjema

Felter merket med rød stjerne må fylles ut.

Navn på søkeren: *
Adresse:*
Fødselsdato:*
Telefonnummer:*
Epost:
Antall personer i familien det søkes om bolig for. Antall voksne + barn og fødselsår for disse*
Arbeidssituasjon - arbeidsgiver:*
Trygd/annen inntekt:*
Nåværende boforhold, beskrives kort:*
Ønsket størrelse på boligen:


*
Ønsket bosted:


Eventuelle tilleggsopplysninger:


Saltdal Boligstiftelse | firmapost@saltdalboligstiftelse.no
Postboks 96, 8251 Rognan | Tlf: 907 95 935 Org.nr: 968 969 560