Søknadsskjema

Felter merket med rød stjerne må fylles ut.

Navn på søkeren: *
Adresse:*
Fødselsdato:*
Telefonnummer:*
Epost:
Antall personer i familien det søkes om bolig for. Antall voksne + barn og fødselsår for disse*
Arbeidssituasjon - arbeidsgiver:*
Trygd/annen inntekt:*
Nåværende boforhold, beskrives kort:*
Ønsket størrelse på boligen:


*
Ønsket bosted:


Eventuelle tilleggsopplysninger:


Saltdal Boligstiftelse | Postboks 96, 8251 Rognan | Tlf: 75 69 19 25 | Send e-post | Org.nr: 968 969 560